Home / Jaunumi / ALUPROF svin Pasaules zaļās būvniecības nedēļu

ALUPROF svin Pasaules zaļās būvniecības nedēļu

“Pasaules zaļās būvniecības nedēļa” ir ikgadēja kampaņa, kuras mērķis ir veicināt izpratni par to, kā zaļā būvniecība ietekmē klimata pārmaiņu apkarošanu. Šogad Pasaules zaļās būvniecības nedēļa notiek no 23. līdz 29. septembrim, un ALUPROF piedalās tajā ar īpaši izstrādātu izglītojošo kampaņu “7/7: septiņas ēkas septiņām nedēļas dienām”.

2019. gada Pasaules zaļās būvniecības nedēļā piedalās uzņēmumi un organizācijas no visas pasaules, kuras īsteno iniciatīvas ar tēmturi #Building Life, nodrošinot visiem, kuri ar tām iepazīstas, informāciju par to, kā veidot ekoloģisku, veselīgu vidi, kas neietekmē klimatu un kalpo gan cilvēkiem, gan dabai. Kampaņas mērķis ir veicināt izpratni par oglekļa emisijām visos būves dzīves cikla posmos un, tai pat laikā, mudināt cilvēkus pievērst uzmanību oglekļa emisijām no ēkām un samazināt tās.

Pasaules zaļās būvniecības nedēļu rīko Pasaules Zaļās būvniecības padome. Kampaņai veltītajā lapā padomes tīmekļa vietnē teikts:
(...) ēkas un būves rada 39 % no globālajām, ar enerģiju saistītajām oglekļa emisijām[.] 28 % no šīm emisijām rodas ekspluatācijas posmā — no apsildīšanas un dzesēšanas —, bet 11 % no šīm emisijām ir iegultās oglekļa emisijas, proti ogleklis, kas izdalās būvniecības un materiālu ražošanas procesā.
Līdz šim ēku un būvniecības nozare ir koncentrējusies uz ekspluatācijas emisijām un uz ēku ekspluatācijas īpašībām to lietošanas laikā.
Tomēr, lai pilnībā izskaustu oglekļa emisijas līdz 2050. gadam un saglabātu globālo sasilšanu zem 1,5 grādu līmeņa, ēku un būvniecības nozarei ir jāpievēršas arī iegulto emisiju samazināšanai visā ēkas dzīves ciklā.

ALUPROF uzskati par zaļo būvniecību

Pasaules zaļās būvniecības nedēļai uzņēmums ALUPROF ir izveidojis informācijas kampaņu “7/7: septiņas ēkas septiņām nedēļas dienām”, kas ir īpaši izstrādāta gan, lai uzsvērtu ekoloģisko ēku nozīmi ilgtspējīgā attīstībā, gan lai informētu sabiedrību par zaļo būvniecību un ar to saistītajām daudzkritēriju novērtēšanas sistēmām, piemēram, BREEAM, LEED, DGNB, HQE un WELL.

Aleksandra Baksika, ALUPROF zīmola un ilgtspējas nodaļas vadītāja skaidro, ka:
“Gan mūsu vadības filozofija, gan izstrādājumi atbilst ilgtspējīgas attīstības koncepcijai. Runājot par mūsu vides politiku, jāsaka, ka, paralēli mūsu parastajām, izglītojošajām KSA darbībām, esam ieviesuši gan ISO 14001 integrēto vides vadības sistēmu, gan Globālās ziņošanas iniciatīvas standartus attiecībā uz ziņošanu par ilgtspējību. Turklāt mūsu durvju, logu un fasāžu sistēmām ir neatkarīgi apstiprinātas, globāli atzītas vides deklarācijas, un šīs sistēmas tiek izmantotas prestižos būvniecības projektos visā pasaulē. Ļaujiet man minēt tikai trīs lieliskus piemērus no daudzajām zaļajām ēkām, kurās izmantotas ALUPROF sistēmas — Mennica Legacy Tower Varšavā, Green2Day ēka Vroclavā un 61 Ninth Avenue Ņujorkā.

Mūsu kampaņa ir domāta ikvienam, kuru interesē zaļā būvniecība, tostarp mūsu darbiniekiem un ALUPROF zīmola atbalstītājiem. Kampaņu sāksim un īstenosim caur mūsuFacebook un LinkedIn kontiem, uzņēmuma tīmekļa vietni un iekšējiem kanāliem. Pievienojieties mums un sekojiet kampaņas “7/7: septiņas ēkas septiņām nedēļas dienām” katras dienas publikācijām no 23. līdz 29. septembrim!

ALUPROF kampaņas partneris ir Polijas Zaļās būvniecības padome, kas ir Pasaules Zaļās būvniecības padomes locekle.

Papildu informāciju lūdzam skatīt https://www.worldgbc.org/calendar/world-green-building-week-2019